Garantem kulturní komise je teď nově Jiřina Jurdová, v komisi regenerace městské památkové zóny pak Marie Ripperová.

„Městskou radu ve sportovní komisi zastupuje Svatopluk Pokorný, školskou Pavel Blažek a komisi životního prostředí Jiří Kaše,“ informoval velkomeziříčský místostarosta Josef Komínek.

Komise zřizuje rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy. Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě radních i starosta a jeho zástupci, a to v rozsahu svých kompetencí. Komise za svou činnost odpovídají přímo radě.

Kromě plnění úkolů, které jim uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Radní jsou oprávněni komise rušit, slučovat a rozdělovat.