I tak by se dalo velmi zjednodušeně interpretovat nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nabude účinnosti prvním lednovým dnem příštího roku s tím, že nový předpis se týká jak rodinných a bytových domů, tak chat a chalup.

A kolik si za prohlídku spalinové cesty komína, která trvá třicet až šedesát minut, bude kominík účtovat? „V závislosti na stavu spalinových cest, přístupnosti ke komínu či délce revize by se cena práce mohla pohybovat kolem čtyř set korun,“ řekl Jan Leksa, cechmistr Společenstva kominíků České republiky v kraji Vysočina.

Částka se však může vyšplhat i na dvojnásobek. Například když půjde o kontrolu vložkovaného lomeného komína. U této činnosti musí totiž „odborně způsobilá osoba“ použít také kameru.

Pokuta až 25 tisíc

Novým předpisem se ruší vyhláška z roku 1981. Ta říká, že povinností majitelů nemovitostí je nechat pravidelně čistit, popřípadě zkontrolovat komín, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá či kapalná paliva. Termíny jsou určeny podle výkonu kamen nebo kotle. Co se týká spotřebičů na plynná paliva, komín by se měl kontrolovat dvakrát, čtyřikrát, nebo dokonce šestkrát ročně, a to v závislosti na výkonu spotřebičů a na tom, zda má komínovou vložku.

„Od 1. ledna 2011 si budou moci lidé komín čistit sami. Ale pozor, jedenkrát ročně musí přijít odborník, kterému jednak majitel domu ukáže záznamy o jeho vlastním čištění, ale také komín překontroluje,“ vysvětlil viceprezident Společenstva kominíků České republiky Jaroslav Schön.

Tomu, kdo dokument od kominíka nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí až pětadvacetitisícová pokuta . Hasiči budou postih posuzovat individuálně.

Nový předpis však také pro majitelé nemovitostí znamená úlevu. Kdo vytápí byt či dům dřevem nebo uhlím, dosud si musel na čištění komína šestkrát ročně zvát kominíka.

Další změnu představuje příloha k novému nařízení vlády. Tou je předepsaný formulář, do kterého musí kominík po provedení kontroly anebo čistění spalinové cesty vyplnit svá zjištění. Navíc, pokud objeví v průběhu revize nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místě, musí toto ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu nebo hasičům.

Formulář, popřípadě jeho kopie, jež by si měl kominík archivovat, může sehrát velkou roli v případě vzniku požáru, respektive šetření jeho příčiny a následnému stanovení výše pojistného plnění.„V okamžiku, kdy nebudou mít lidé potvrzení od řádného kominíka, pojišťovny se s nimi nebudou bavit,“ apeluje na vlastníky domů viceprezident Společnosti kominíků České republiky Schön.

Jeho slova kvituje tiskový mluvčí Generali Pojišťovny Jiří Cívka. Jak poznamenal, v případě škody požárem se obecně vychází z výsledků šetření policie a hasičského záchranného sboru a je rovněž požadován po vlastníkovi nemovitosti doklad o revizi a čistění komínu.

„Pokud nedodržení obecně platných požárních předpisů a konkrétně například předpisů týkajících se revizí a čištění komínů mělo vliv na vznik nebo rozsah škody, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění. Samozřejmě v závislosti na tom, o jak závažné porušení se jednalo a jaký mělo ve skutečnosti vliv na vznik škody,“ nechal se pro Deník slyšet mluvčí pojišťovny Jiří Cívka.