„Neřešení současného nevyhovujícího stavu by si v dohledné době vyžádalo zavedení pomalé jízdy. Po pečlivém vyhodnocení geotechnického průzkumu jsme se rozhodli pro hloubkovou sanaci železničního tělesa pomocí stabilizačních pilířů,“ uvedl ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák. Rekonstrukce trati umožní vlakům vyšší průjezdovou rychlost výhybkami.

Úprava čeká železniční svršek i spodek, trakční vedení, některé výhybky a zabezpečovací zařízení. Výraznou změnou projde i asi čtyři sta metrů náspu mezi nádražím a firmou Žďas. Násep v těchto místech vykazuje známky nestability díky nevhodným materiálům, přičemž průzkum odhalil i přítomnost zvětralé vysokopecní strusky a popela. Patu náspu stavbaři zpevní systémem kotvených gabionových zdí, násep samotný stabilizují soustavou litých pilířů o průměru 60 centimetrů. V opravovaném úseku se nacházejí také dva mosty, které budou vybaveny novou ocelovou konstrukcí.