Tradiční sbírku pořádá na Žďársku Oblastní charita Žďár nad Sázavou Diecézní charity Brno. „Nejvytíženější budou koledníci teď v pátek a o víkendu, je to zvykem. ‚Tříkrálový' víkend bývá vždy nejrušnější," uvedla Michaela Mahlová, koordinátorka sbírky na Žďársku.

Tříkrálová sbírka je patrně největší celostátní dobročinnou kampaní. Podporuje humanitární pomoc, projektům Charity pomáhá zaváděním nových sociálních služeb, zachraňováním projektů, jež se dostaly do potíží, a rozvíjením stávajících projektů.

Včera se i výprava ze žďárského okresu rozjela do Brna, do katedrály na Petrově. „Vydali jsme se na tradiční požehnání koledníčkům, udělil je biskup Vojtěch Cikrle, Tříkrálovou sbírku na území brněnské diecéze tak zahájil," řekla Mahlová. Koledování potrvá do 14. ledna.

Minulý ročník vynesl na Žďársku zatím nejvyšší částku, 2 292 050 korun. Letos bude „v oběhu" nejvíce skupin koledníků.

Rekordní účast

„V letošním ročníku máme připraveno čtyři sta osm pokladniček, to je dosavadní rekord. Tolik skupinek jsme ještě neměli. Představuje to účast zhruba tisíce a šesti set dobrovolníků," informovala Michaela Mahlová.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou se vždy při poskytování služeb snaží reagovat na aktuální potřeby v regionu. Část letošního výtěžku chce využít k rozšíření služby Osobní asistence do dalších lokalit i podpoře terénní služby pro sociálně slabé rodiny s dětmi. Část peněz ale uloží „na horší časy". „V příštím roce se bohužel předpokládá velmi nepříznivá situace s financováním některých i dlouholetých služeb. Velice rádi bychom tedy část tříkrálových darů zachovali jako rezervní fond a v případě potřeby je využili na podporu služeb ve finanční krizi," vysvětlila Jana Zelená, ředitelka Oblastní Charity Žďár nad Sázavou.

Doprovodnou akcí bude například 13. ledna v Novém Městě na Moravě VII. Tříkrálový koncert. Začne v 17 hodin v kostele svaté Kunhuty.