Účelová dotace pomůže zajistit například informační, vzdělávací, poradenské a konzultační služby. Příspěvek je mimo jiné použit také na nákup nových knih. Ty jsou poté přerozdělovány mezi obsluhované knihovny.

„V loňském roce bylo v rámci výkonu regionálních funkcí knihoven uspořádáno na území kraje Vysočina 56 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo 847 pracovníků knihoven a počet nových knih ve výměnném fondu za poslední rok vzrostl o 25 716 kusů,“ uvedl Tomáš Škaryd, radní kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Fungování knihoven v oblasti koordinuje Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V současné době je na území kraje Vysočina 614 knihoven z nichž je 570 knihoven obsluhovaných. Ty uzavřely s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních funkcí. V kraji mimo to působí celkem pět profesionálních knihoven, které budují výměnné fondy, zapůjčují knihovní dokumenty a zajišťují další nezbytné činnosti k rozvoji knihoven a jejich veřejných služeb.