Město proto přistoupilo k dotisku dalších čtyř set kusů knihy. Tu teď mohou zájemci zakoupit v informačním centru radnice, a to za cenu 350 korun.

Za zrodem publikace vydané k sedmistému výročí od první zmínky o svatostánku stojí kolektiv celkem devíti místních i „přespolních“ autorů. Podíleli se na něm Martin Štindl, Marie Ripperová, Jaroslav Mrňa, Tomáš Borovský, Aleš Flídr, Dalibor Hodeček, Vladimír Maňas, Zdeňka Míchalová a Tomáš Valeš.

„Pracovali jsme na tom zhruba rok. Dokončit knihu během takovéto doby se povedlo hlavně díky ochotě všech autorů. Každý se věnoval tematice podle své odbornosti,“ popsal historik a archivář Martin Štindl, pod jehož vedením kolektiv na více než třísetstránkové knize pracoval.

Odborníci se snažili veřejnosti přiblížit chrám v nejrůznějších souvislostech – ať už jde o dějiny duchovní správy, stavební vývoj kostela, spolkový život navázaný na svatostánek nebo o vybavení chrámu. Jednotlivé kapitoly pojednávají rovněž o představitelích farnosti, tamních knihách a knihovnách, městské věži a chrámových zvonech, liturgii a liturgické hudbě nebo o prebendním statku Petráveč.

Autorem převážné většiny fotografií v publikaci je žďárský fotograf Milan Šustr.