Čtenářům nabízí pojednání Josefa Havelky o vzniku zdejší pošty a vývoji poštovního razítka. Výběr místopisných pohlednic vydávaných místními živnostníky v ní představuje Jiří Pavlík. Jan Zduba zpracoval muzejní sbírku originálních pohlednic architekta Leopolda Seky z let 1915-1920, který jimi satirickou formou zpravoval své přátele na válečné frontě o dění doma, ve Velké Bíteši. Kniha vznikala asi 4,5 roku.

„Impuls ke zpracování knihy vzešel od mého strýce Jiřího Jeřábka. Je typograf, chtěl podobnou knihu vydat už před patnácti lety. Já jsem znal sběratele, kteří měli skvělý materiál, tak jsme se do toho pustili, sbírky Jiřího Pavlíka a Josefa Havelky jsme doplnili materiály z bítešského muzea a okresního archivu. Z městského muzea je rovněž sbírka pohlednic Leopolda Seky, kterou jsem pro knihu zpracoval," přiblížil vznik knihy jeden z jejích autorů Jan Zduba. „Nějaké komplikace se také vyskytly, ale dílo se nakonec zdařilo," dodal s úsměvem Jan Zduba.