Společně se svým kolegou Zdeňkem Hrubým zachránili při výstupu na osmitisícový himálajský vrchol Dhaulagiri dva polské horolezce, které postihla výšková nemoc. Nikdo ze zhruba dvacítky dalších horolezců, kteří se tam pohybovali, se k české dvojici nepřipojil. Jaroš s Hrubým při zpáteční cestě pomohli sestoupit dvojici vyčerpaných španělských horolezců.

„Jejich činy zaslouží ocenění i proto, že jsou v ostrém kontrastu s nezájmem a neochotou pomoci, jež se v himálajském horolezectví rozmáhají,“ upřesňuje zpráva Českého klubu fair play Českého olympijského výboru.

Každoročně jsou vyzdvihováni závodníci, trenéři nebo vedoucí družstev. Buď za ojedinělý sportovní čin, svůj celoživotní postoj, který přispívá k rozvoji fair play, či za propagaci férového jednání.

Součástí udělování cen je i Školní cena fair play Českého olympijského výboru. Uděluje se žákům i pedagogům, a to ve čtyřech samostatných kategoriích. Letos ocenění převzali diplom z rukou známé lyžařky Květy Peckové Jeriové.

Výjimkou nebyli ani školáci Matěj Peřina, Martin Kalous a Jan Odvárka ze Svratky, kteří se zařadili do kategorie zachránců lidského života. Školní ceny se udělují také za ušlechtilý mravní čin, čestné sportovní jednání a celoživotní práci ve školní tělesné výchově.