„Stále více v kraji holdují alkoholu ženy. Zatímco loni jich za první tři měsíce roku pobylo na záchytce 27, letos už 34,“ uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které záchytku provozují.

Všichni podnapilí lidé byli na záchytku umístěni na žádost policistů nebo městských strážníků. Nejmladšímu klientovi bylo 17 let, nejstaršímu 78, nejvíce jich bylo ve věku mezi 41 až 50 lety. Opakovaně policisté na záchytku odvezli 117 lidí, z toho jeden z klientů prožil noc na záchytce padesátkrát. Největší počet klientů byl v prvním čtvrtletí tradičně z Jihlavska, a to 70, nejmenší zastoupení má Havlíčkobrodsko s 26 zadrženými. Mezi lidmi, kteří skončili na záchytce, bylo také šest Slováků a jeden Kazachstánec.