„Prostřednictvím transformace sociální péče rozšiřujeme možnosti péče o druhé. V případě křižanovského ústavu a jeho klientů, z nichž někteří žijí v pronajatých bytech, jsme si již ověřili správnost volby nového způsobu péče o lidi se znevýhodněním," řekl krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál.

Program transformace sociálních služeb umožňuje lidem s lehčí formou postižení žít podobný život, jako vedou zdraví lidé. Jsou s podporou ošetřujícího personálu schopni žít v malých domácnostech, vykonávat běžné činnosti či pracovat v chráněných dílnách. Nemusejí tak svůj život trávit výhradně za zdmi ústavu, když to jejich zdravotní stav nevyhnutelně nevyžaduje.

Žít jako jiní

„V Bystřici najdou nový domov naši klienti s vyšší a střední mírou podpory. Ve Velkém Meziříčí pak budou žít lidé, kteří vyžadují střední míru podpory," vyjádřila se ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov Marie Bartošková.

Personál, který bude zajišťovat chod jednotlivých domácností, se bude snažit o každodenní zapojování klientů do běžného života. Půjde o zahradní práce, práce v domácnosti a různé volnočasové aktivity. „Klienti budou chodit do školy, navštěvovat terapeutické dílny či využívat nabídky služeb v daném městě," dodala Bartošková.

Nové stavby, vycházející vstříc začlenění lidí s postižením do běžné společnosti, vyrostly v Bystřici i v Meziříčí za necelý rok. „Prostavěno bylo jednatřicet milionů korun. Proces transformace je podpořen z evropských fondů, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a rovněž z rozpočtu Kraje Vysočina," popsala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová s tím, že v Bystřici se nové domky nacházejí v blízkosti centra města a ve Velkém Meziříčí se stavělo ve čtvrti s rodinnou zástavbou.

Pro potřeby transformace byly podle Jitky Svatošové vybírány takové lokality, aby jejich noví obyvatelé nebyli odtrženi od ostatního dění ve městech.

V Bystřici nad Pernštejnem i ve Velkém Meziříčí, kde nové bydlení vzniklo, se v souvislosti se záměrem do něj přestěhovat mentálně a tělesně handicapované lidí neobjevily žádné stížnosti. „Těšíme se na nové sousedy. Věřím, že se jim život v Bystřici bude líbit," poznamenal bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že obyvatelům těsné sousedství postižených lidí, na které nebyli zvyklí, nevadí.

Podobně se vyjádřil také starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. „Nezaznamenali jsme žádný nesouhlas, nikdo se neohradil vůči tomu, aby u nás lidé z ústavu bydleli," konstatoval Necid.

Další nové domky pro klienty křižanovského ústavu se staví v Kadolci, samotném Křižanově a také v Osové Bítýšce. Postaveno bude celkem devět objektů, do kterých se postupně přestěhuje šestapadesát lidí.