„V současné době navštěvuje službu během týdne nepravidelně třináct uživatelů. Maximální denní kapacita deseti uživatelů je stále nenaplněna, proto oslovujeme nové žadatele a vyjednáme s nimi podmínky nástupu," informovala vedoucí stacionáře Petra Königová.

Klienti stacionáře se účastní činností podle svých přání a potřeb. „Mezi velmi oblíbené aktivity patří práce v keramické a výtvarné dílně, kde vznikají první výrobky a výtvarná díla. V zařízení je vytvořen denní plán činností, mezi které patří nácvik běžných denních úkonů, kterými se uživatelé učí co největší samostatnosti. Za dohledu pracovníků chodí na nákupy potravin, z nichž si sami připravují svačinu. Učí se tak hospodařit s penězi, psát nákupní seznam, orientovat se v obchodě. Pracovníci se snaží do těchto činností zapojovat i uživatele, kteří nejsou schopni samostatného pohybu. Pomáhají při vaření, zkoušejí vůně a chutě pokrmů, pomocí hmatu se učí poznávat předměty," popsala Petra Königová.

Na zahradě

Uživatelé stacionáře využívají i tamní zahradu. Před jejím zprovozněním společně se zaměstnanci vyseli trávník a připravili půdu pro záhonky. „Rádi bychom umožnili uživatelům, aby se sami rozhodli, jakou rostlinu si na zahradě zasejí, poté aby se o ni postarali, a byla ‚jen jejich'," dodala Königová.

Zařízení pro denní pobyt lidí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením, které jinak mají v péči jejich rodinní příslušníci, vzniklo přestavbou bývalého internátu zemědělské školy v ulici Pod Horou, bystřická radnice na ni získala dotaci. Stacionář, kam by mohli být během dne umístěni, na Bystřicku dlouhodobě chyběl. Kapacita sociálního zařízení činí šestnáct lidí, kteří jsou do něj nabíráni postupně.

V podkrovních prostorách objektu nyní radnice plánuje vybudovat ještě čtyři malometrážní bezbariérové byty s pečovatelskou službou, které rozšíří počet bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou v Hornické ulici. Na stavbu Bystřičtí získali státní dotaci ve výši 2,4 milionu korun.

„Celkové náklady na vybudování čtyř malometrážních bytů jsou vyčísleny na 4,7 milionu korun, takže jde zhruba o padesátiprocentní dotační podporu," informoval místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta s tím, že byty budou postaveny ještě v letošním roce.