Samotnou úpravu zahrady poté prováděla firma Ekovysočina. Došlo k revitalizaci plochy před budovou stacionáře, kde vznikly vyvýšené záhony, keřové patro, bylinkový záhonek a sezonní květiny. Na zahradě stacionáře poté vznikla bylinková patra, jahodový záhonek, tři vyvýšené záhony, odpočinková zóna s jezírkem, byly zasazeny nové stromy pro podporu přirozeného stínu, sběru sezonního ovoce a udržení přirozeného života hmyzu a drobných živočichů.

Pracovníci i uživatelé chtějí zahradu využívat celoročně. Od jara budou pečovat o vysazené rostliny, krmítka pro ptáčky, plánují vytvoření hmyzoviště. Na zahradě budou pracovat v rámci nácviku zahradních stimulačních činností i uživatelé s těžším typem postižení a uživatelé na vozíku, kteří budou moci využít vyvýšených záhonů.

„Rádi bychom připravili keramické popisky rostlin i stromů, které vyrobíme v tvůrčí dílně stacionáře. Máme naplánovány aktivity podporující vnímání přírody, stimulační i aktivizační prvky. Naším cílem je, aby se na zahradě uživatelé cítili dobře, mohli si odpočinout ve stínu stromu, posbírat něco dobrého např. na výrobu letního koláče, moci si vyplet záhonek, zasadit květinu, nebo jen tak tiše sedět na trávě a pozorovat ptáky či motýly. Díky těmto úpravám budou moci běžné činnosti na zahradě vykonávat i uživatelé, pro které by práce na zahradě byla nedostupná,“ sdělila plány na činnosti s uživateli pracovnice denního stacionáře Michaela.

„Velmi děkujeme městu Bystřice nad Pernštejnem za snahu zrealizovat úpravu zahrady, za jejich aktivní zájem o to, aby se služba pro uživatele zkvalitňovala a posouvala směrem ke skutečným potřebám klientů. Zároveň děkujeme realizátoru úprav a těšíme se na další spolupráci. Rádi bychom pokračovali ve zdokonalování těchto přírodních činností pro klienty i nadále,“ doplnila Petra Königová, vedoucí denního stacionáře.

LENKA ŠUSTROVÁ