Zájemcům k tomu mají posloužit formuláře, které budou od příštího týdne, od čtvrtka 5. dubna, k dispozici u každého pracovníka úřadu. Vyplněné je lze vhodit do sběrných boxů ve všech třech budovách radnice.

Cílem připravovaného šetření je podle vyjádření Marka Švaříčka, tajemníka velkomeziříčského městského úřadu, zjistit, ve kterých oblastech může úřad zlepšit svoji činnost.

„Abychom pro veřejnost zajistili kvalitnější a příjemnější poskytování služeb,“ vysvětlil aktivitu Marek Švaříček.

Klienti budou moci známkovat kvalitu činnosti nebo například úroveň vystupování úředníků devíti různých odborů úřadu až po oddělení kanceláře starosty a také tajemníka. A to ve čtyřstupňové škále velmi spokojen, spokojen, spíše nespokojen a velmi nespokojen. Šetření, jež potrvá do 21. dubna, je součástí projektu s názvem Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí, který byl zahájen v září 2011 a je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu města. Po skončení průzkumu budou výsledky zpracovány, vyhodnoceny a navrženy změny. Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid se nechal slyšet, že zmiňované výsledky dotazníkové akce bude brát vážně.

„Po vyhodnocení se ukáže, zda je třeba některé věci dělat jinak. Samozřejmě věřím, že najdeme i pochvalné hlasy,“ konstatoval šéf druhého největšího města žďárského okresu Radovan Necid.

Podobu dotazníku už někteří Velkomeziříčští viděli na webových stránkách města, kde jsou od středy zveřejněny. „Docela mě i zajímá, kolik lidí se do průzkumu zapojí a jak jej budou brát vážně a potažmo pravdivě odpovídat. Osobně si ale třeba nedokáži představit, co lidé zakroužkují u dotazu, zda byla jejich záležitost vyřízena správně podle platných nařízení. Kdo z klientů ale ta nařízení zná?“ nechal se pro Žďárský deník slyšet Jiří Pokorný z Velkého Meziříčí.