„Jedná se o oficiální návštěvu související s oslavami 600. výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši. Hlavní sláva se sice uskuteční už v neděli pod májí, ale vzhledem k tomu, že prezident Václav Klaus se nebude moci zúčastnit a do Bíteše dorazí až v pondělí, připravili jsme pro něj obdobný program,“ uvedl bítešský starosta Miroslav Báňa.

Oslavy letošního kulatého výročí mají Bítešští spojeny s tradičními Bítešskými hody. Proto se pondělní slavnostní program převzetí městských práv za přítomnosti hlavy státu uskuteční na pódiu pod májí. „Celá akce se ponese v historickém duchu, to znamená, že zástupci města, tedy konšelé, budou v dobových kostýmech. Městská práva by měl podepsat právě prezident Václav Klaus. Konečně, je také Václav, stejně jako císař Václav IV., za jehož vlády k potvrzení práv královým zemským hejtmanem a hofmistrem Lackem z Kravař došlo,“ informoval bítešský starosta.

V rámci zhruba hodinové slavnosti spojené s folklórními vystoupeními, by se měl prezident stát čestným občanem Velké Bíteše. „Po programu na náměstí budou Václav Klaus včetně svého doprovodu a rovněž i zástupci města kočáry dopraveni na oběd,“ popsal starosta předpokládaný závěr pondělní prezidentovy návštěvy ve Velké Bíteši.