Radnice dokonce již v dražbě zakoupila sousední budovu bývalého Jednotného klubu pracujících, veřejnosti stále známou jako JKP. „Do úvahy přichází nabídnutí prostor v této budově pro potřeby tělovýchovné jednoty Orel a převedení kina zpět do majetku města,“ potvrdila starostka Zdeňka Marková.

Zda by se jednalo o bezúplatný převod nebo o prodej za poněkud výhodnější než tržní cenu, to zatím není rozhodnuto. Vypracují znalecký posudek „Je to otázka jednání,“ připustil starosta jednoty Orel v Novém Městě na Moravě Břetislav Wurzel.

Nejdříve si chce jednota nechat vypracovat znalecký posudek, posoudit nabídku města, a teprve potom dojde k dalším jednáním. Budovu bývalého JKP město koupilo za milion devět set tisíc korun.

Využita by měla být, kromě prostor, které chce radnice nabídnout Orlům, pro volnočasové aktivity. Dům dětí se přestěhuje „V současnosti malou část budovy využívá klub Středozem, který by zde po vzájemné dohodě mohl zůstat. Naším záměrem je přemístit do budovy zejména Dům dětí a mládeže. Prostor je dostatečně velký, takže můžeme do vyjednávání zahrnout i nabídku pro jednotu. Bylo by tam místo jak pro klubovnu, tak prostor pro umístění stolů na stolní tenis, které má Orel nyní v budově kina,“ doplnila Zdeňka Marková.

Vzhledem k tomu, že nejrůznější administrativní činnosti spojené s převodem budovy JKP do vlastnictví města, vyhotovení znaleckých posudků a další jsou časově náročné, je téměř jisté, že konečné rozhodnutí o tom, zda se Orel přesune do sousední budovy a kino se vrátí zpět do majetku města, nepadne dříve než po prázdninách.