„Předpokládáme, že kino převezmeme od 1. ledna 2015," uvedl žďárský místostarosta Jaromír Brychta s tím, že termín výpovědi stávajícímu provozovateli kina ale zatím nebyl stanoven. „Je třeba ještě připravit časový harmonogram a studii finanční náročnosti oprav budovy," řekl Brychta.

Do kina radnice vložila v minulých letech nemalé investice, ať už se jednalo o digitalizaci či zateplení objektu. Půl století starý interiér však potřebuje další zásadní změny. Momentálně nejvíce „hoří" elektroinstalace.

„Jednou už tam doopravdy došlo k zahoření. V kině je nejhorší stav elektroinstalace ze všech budov města. S její rekonstrukcí se už nedá čekat," poznamenal místostarosta. Dodal, že pro tento účel má město vyčleněno 3,5 milionu korun. „Předpokládáme, že vlivem výběrového řízení se podaří částku snížit, takže nám ještě zbude na rekonstrukci sociálního zařízení," uvedl Brychta.

Opravy po etapách

Další stavební úpravy mají následovat až v příštím roce a v dalších letech. „Provádět je chceme po částech podle dostupných finančních prostředků tak, aby nebyl úplně omezený provoz zařízení, pokud to bude možné," vyjádřila se žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. „Máme sice v kině digitální obraz i zvuk, ale to není všechno. Kromě sociálního zařízení je nutné vyřešit nový systém vytápění či přebudovat hlediště. V první řadě si proto musíme ujasnit, co všechno má v kině být. Vytvořit jasnou koncepci, protože objekt s největší pravděpodobností bude sloužit i k dalším účelům než pouze k promítání filmů," sdělila žďárská starostka.

Uvažuje se například také o úpravě sálu do stylu kinokavárny, tak, aby se tam mohly rovněž konat přednášky a besedy, a vyloučena není ani možnost přenosů velkých koncertů, operních představení či sportovních akcí.

K multifunkčnosti se přiklání i ředitelka organizace Kultura Žďár Marcela Lorencová. „V kině jsou třeba dvě šatny, z nichž ani jedna nefunguje. Tam by se dal třeba zřídit bar, přístupný z hlediště i z vestibulu," připomněla ředitelka Lorencová jednu z dalších možností využití kina. „Především je však nutný komplexní projekt přestavby vnitřních prostor, aby se nestalo, že dílčí záměry, které se budou dělat postupně, půjdou proti sobě. A samozřejmě je také důležitá spolupráce s odborníky, protože vymyslet se dá spoustu zajímavých věcí, ale také musí někdo kompetentní posoudit, zda je to po technické stránce proveditelné," vyjádřila se Marcela Lorencová.

V současné době má Kino Vysočina kapacitu 530 lidí, což je na aktuální poměry zbytečně moc. „Doby, kdy lidé masově chodili do biografu, jsou už pryč. Předpokládáme proto, že po rekonstrukci hlediště míst zůstane méně než polovina, což je pro potřeby kina dostačující. Je zbytečné mít přebytek těsně vedle sebe naskládaných sedadel, jejichž kapacita se nevyužije. Ve větších sedačkách návštěvníci budou mít i více pohodlí," sdělila starostka Zvěřinová s tím, že se při řešení budoucí podoby žďárského biografu inspirují i v jiných městech. „Sbíráme zajímavé nápady a zvažujeme různé varianty," dodala starostka.