Řada lidí netuší, co si představit pod pojmem domácí hospicová péče. A slovo hospic je ještě méně známé…

Hospic je kamenný objekt, ve kterém jsou poskytovány zdravotní a socialní služby lidem v závěrečném stádiu nemoci. Domácí hospicová péče ale neposkytuje úkony v těchto objektech. Jak je již z názvu patrné, vyrážíme do terénu, přímo do rodinného prostředí nevyléčitelně nemocného. Tam poskytujeme komplexní službu, která zahrnuje odbornou zdravotní péči a sociální službu odlehčovací.

Co to znamená?

Zdravotní péči zajišťují registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby pod vedením vrchní sestry Anny Janů. Ty provádějí úkony podle ordinace ošetřujícího lékaře. Ošetřují rány, defekty, dekubity, katetry a stomie, odebírají krev, moč, podávají léky, infuze, monitorují stav pacienta, provádějí rehabilitaci. Sociální služba nabízí podporu pro umírající a jejich blízké. Pomůžeme při péči o nemocného, jeho osobní hygieně, podání stravy, zprostředkujeme odbornou psychologickou a duchovní podporu či nabízíme pomoc při vyřízení úředních záležitostí. Pokud potřebuje pečující osoba odejít či si odpočinout, u nemocného ji zastoupíme. Služba je ale hlavně o „doprovázení“ nemocného, pracovnice jsou s ním i při umírání a postarají se o něho i po úmrtí.

Na jak velkém území je tato služba poskytována?

Domácí hospicovou péči nabízíme a poskytujeme na území žďárského okresu. Kdo má o ni zájem, může se na nás obrátit na telefonním čísle 739 389 244 nebo 733 755 869.

Kolik domácí hospicová péče stojí?

Poplatek se platí za zapůjčení zdravotnických pomůcek a za službu odlehčovací. Například půjčovné elektrického polohovacího lůžka je deset korun za den, antidekubitní matrace aktivní s kompresorem stojí pět korun denně. Odlehčovací služba je stanovena podle počtu hodin služby. Úkony zdravotní služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou z pojištění pacienta.

Můžete uvést příklad hrazení odlehčovací služby?

Například když jsme v rodině a pečující potřebují odejít, platí interval do čtyř hodin za 100 korun. Při dalším navýšení se platí 50 korun za každou hodinu. Takže za pět hodin péče uhradí rodina 150 korun, za osm hodin tři sta. V rámci této odlehčovací služby vykonáváme jakékoliv potřebné úkony hygienu, stravování nebo úklid. Vše ostatní v sociální službě (úřední vyřizování, návštěvy, poskytování informací, „doprovázení“ umírajícího, pobyt a úkony po úmrtí) je zdarma.

Jaké pomůcky můžete zájemcům z řad vašich klientů zapůjčit?

Především elektrická polohovací lůžka, schodolez, antidekubitní matrace, kyslíkové přístroje, odsávačky, WC křesla, chodítka a další. Letos jsme díky Tříkrálové sbírce zakoupili zvedák pro imobilní pacienty a chtěli bychom ještě dokoupit přenosný závěs a vanu na polohovací lůžko. Vše z důvodu kvalitnější hygieny přímo na lůžku.

Kdo všechno tvoří tým, který je připravený poskytnout domácí péči?

Na chodu našeho zařízení se podílí zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby. Spolupracujeme také s lékaři specialisty. Máme skvělé a obětavé lékaře specialisty pro léčbu bolesti a urology k lůžku nemocného v domácím prostředí. Tito odborníci mají nezastupitelné místo u lůžka těžce nemocného, jsou pro něj nesmírnou pomocí. Za sociální službu nesmím zapomenout zmínit své dvě skvělé kolegyně, pečovatelky, které ochotně vyjíždějí za pacienty a jejich pečujícími, kdykoliv je zapotřebí. Velmi děkuji našim dobrovolníkům, pomáhají nám pružně a obětavě a nečekají odměnu. Všichni jsou to vzácní lidé.

Během svého tříletého působení v této službě lidem jste zažila jistě mnoho bolesti. Je ale něco pozitivního, co vám tato práce dala?

Když trpíme, stáváme se pravdivými. Padají naše přetvářky, masky a zůstává jen to podstatné, a my to vyjadřujeme nefalšovaně a upřímně. A s touto „čistotou“ a opravdovostí se setkávám. To je to krásné v nás. Setkávám se s mnoha lidmi v nejtěžší životní situaci, držím za ruku umírající, mluvím s nimi, s jejich nejbližšími. Jsem svědkem mnoha vnitřních proměn, zrání, usmiřování, lásky, oběti… To je velké bohatství, které dostávám… Služba mi dala mnoho krásných přátelských vztahů, kterých si velmi vážím. Dostávám nové a nové impulsy různých pohledů na život, vztahy, životní hodnoty, příklady lidí obětavých, milujících, trpících, odvážných. Chci prožít každý den co nejlépe, láskou, odpouštěním, být sama připravená na smrt. To pro mne není smutné, vážně. Je to radost…