Jste malou obcí, s jakým rozpočtem pracujete?

Okolo dvou a půl milionu korun.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Co všechno se vám v posledních letech podařilo vybudovat?

Za posledních deset let toho bylo poměrně dost. Zrevitalizovali jsme obecní rybník, vybudovali jsme technické sítě pro deset rodinných domů a opravili jsme spodní část obce. Vznikla tam nová autobusová zastávka s odstavným pruhem. V tom místě byl původně velký problém.

Jaký?

Dříve silnice ústila do hluboké strže. Kolikrát se v zimě stalo, že když se autobus snažil rozjet, couvl do strže. Nikdy naštěstí nespadl až dolů, ale byl to problém. Hlavně v zimě.

Vy jste neuvolněným starostou, lze skloubit práci se starostí o chod obce?

Těžko. Chodím do práce a veškerý volný čas pak věnuji obci.

Je něco, co vám v obci chybí?

Obec je plynofikovaná a máme i vlastní vodovod. Ale chybí nám kanalizace a čistička odpadních vod. Ale už společně se svazkem jednáme a připravujeme vybudování splaškové kanalizace. Pokud nám to situace umožní, napojili bychom se na žďárskou čističku. Měli bychom to stihnout do roku 2030. Bez dotací to ale asi nezvládneme.