Zastupitelé v takzvaném Akčním plánu rozvoje města na roky 2010 až 2014 s vybudováním zmiňovaného sportoviště v areálu mateřské školky ve žďárské ulici Okružní-dolní počítají. Momentálně ale čekají na schválení dotace z evropského grantu. Stávající plocha v blízkosti zimního stadionu, kde si děti nacvičují reálné situace ze silničního provozu, tedy ještě nějakou dobu bude sloužit svému účelu.

„V prostorách školky v Okružní ulici je již připravena dopravní třída. Ostatní náležitosti jako pokládka asfaltového povrchu, osazení dopravními značkami včetně semaforů by měly být dokončeny letos,“ uvedl starosta Jaromír Brychta.

Avizované práce však mají jednu podmínku. Vzhledem k tomu, že se náklady na zřízení nového hřiště vyšplhají zhruba na dvanáct milionů korun, žďárští by rádi na tuto akci získali dotace ve výši padesát procent. „Pokud nám nebudou peníze schváleny, sami a za vlastní do výstavby nepůjdeme. Klidně rok či dva počkáme,“ pokračuje starosta s tím, že samotná realizace projektu nespěchá. Navíc se podle jeho slov nejedná o časově náročnou činnost. V případě potřeby se dá vše zvládnout do měsíce.

„Staré“ cvičiště u zimního stadionu bude překryto přemostěním řeky Sázavy za přibližně sto milionů korun, s jehož výstavbou se začne zřejmě v příštím roce