Co ale pro Středoevropana znamená trochu exotická finština? Tento ugrofínský jazyk lze zaslechnout i v jedné učebně na Vysočině.

Soukromá jazyková škola Aleny Hanzlové působící ve Sněžném funguje nepřetržitě již od roku 1991. A stejně tak dlouho se také pro veřejnost otevírá kurz finštiny.

„Každý rok máme pravidelně alespoň jednoho studenta finštiny,“ uvedla Alena Hanzlová. Jejích služeb však často využívají podnikatelé a manažeři, kteří vyjíždějí do Finska obchodně a rádi by se naučili základní zdvořilostní fráze.

„Mými nepravidelnými žáky jsou například i studenti vysokých škol, jež jedou na Sever v rámci programu Erasmus.“

Kromě výuky finštiny se škola podílela na přípravě a realizaci několika mezinárodních projektů Evropské unie v oblasti jazykového vzdělávání a výměny zkušeností lektorů. „Díky grantům jsem měla možnost vyučovat finštinu na dvou gymnáziích v kraji a vést nad celou akcí odborný dohled i v cizině,“ vysvětlila Alena Hanzlová.

V současnosti obdržela škola ve Sněžném finanční částku na podporu jazykové přípravy z programu Grundtvig. „Do finského univerzitního města Jyväskylä odjíždím na konci června. Během třítýdenního pobytu by se mi mělo dostat dalšího odborného vzdělání a kvalifikace pro vzdělávání dospělých,“ řekla Alena Hanzlová a dodala: „Finové jsou takoví ´indiáni Severu´. Někdy hodně neomalení, ale zato vždy upřímní a poctiví.“

Zlata Ptáčková