Nikomu se totiž nechce do nutné rekonstrukce rozpadající se kulturní památky. „Tento most vede odnikud nikam. Naposledy byl podle pamětníků používán v sedmdesátých letech v době stavby dálnice, kdy po něm vedla objízdná trasa. Stojí v těsné blízkosti skládky, takže je svým způsobem nepřístupný,“ řekl meziříčský starosta František Bradáč.

Dnes už o kamenném mostu ví jen málokdo. Je totiž ukryt za skládkou komunálního odpadu. Jenomže stavba patří mezi vzácné památky a nyní potřebuje opravit.

A tady je zakopaný pes. Kdo to má udělat? A především zaplatit? Most stojí na katastrálním území obce Petráveč. Ta ještě do roku 1992 patřila k Velkému Meziříčí. Dnes je však samostatnou obcí.

Most navíc stojí na dvou parcelách. Jedna je ve vlastnictví státu a druhá ve vlastnictví obce Petráveč. Určovací žaloba Petrávečtí opravu památky ale neplánují. „Most nám nepatří. Náš je pouze pozemek pod ním. Rozhodně kvůli němu nebudeme zadlužovat obec. Náklady na jeho opravu by se mohly vyšplhat až ke třiceti milionům,“ vyjádřil se petrávecký starosta Miloš Kratochvíl.

V roce 1988, kdy byl most zapsán mezi kulturní památky, je jako vlastník uveden tehdejší velkomeziříčský městský národní výbor. V současné době chtějí pracovníci památkové péče někomu nařídit nezbytné práce na zabezpečení té památky.

Jenomže otázka je, komu. Podle evidenčního listu ústavu památkové péče je to stát. Podle výkladu ministerstva kultury je vlastníkem město Velké Meziříčí. „S tím ale my nesouhlasíme. Nejde ani o náš katastr, ani pozemky, kde most stojí, nejsou naše. Tak proč by měl být náš. Proto jsme se rozhodli podat určovací žalobu k soudu, ať ten rozhodne o vlastníku,“ vysvětluje spletitost problému dnes už nechtěného mostu František Bradáč.