Kroniky pamatují i mladší „první“ muže

„Pamětníci marně vzpomínají, že by město mělo mladšího starostu. Vrátíme-li se však do minulosti, zjistíme, že skutečně mělo, a dokonce dva,” uvádí Vít Křesadlo na pravou míru, co se dnes mezi občany povídá.  

Josef Jelínek byl prvním konšelem zvolen v lednu 1861, a to mu bylo teprve jednatřicet let, starostou se v rozmezí třiceti let stal dokonce třikrát, s přestávkami úřadoval až do října 1891. Jelínek rovněž působil jako dlouholetý předseda čtenářsko-zpěváckého spolku Horák a byl prvním mecenášem mladičkého sochaře Jana Štursy.

Jelínkovým nákladem byla ve městě odhalena Štursova socha Františka Palackého. Druhým mužem, jemuž bylo v době příchodu na radnici jednatřicet let, byl zvěrolékař MVDr. Evžen Novotný, rodák ze Žďáru nad Sázavou.

Předsedou místního národního výboru se stal v červenci 1945, ale zůstal jím krátce, pouze do konce února 1946, kdy se odstěhoval do Prahy. Kronikář uvádí, že prvním mužem Nového Města byl také stejnojmenný potomek historicky nejmladšího starosty, tedy Josef Jelínek mladší. „Je to jediný případ v novoměstské historii, kdy se ve funkci starosty objevili otec a syn,” napsal Vít Křesadlo.

Josef Jelínek mladší „starostoval“ v letech 1913-1919. Úřadoval tedy po celou dobu první světové války, byl posledním, kdo Nové Město na Moravě řídil za Rakouska-Uherska, a prvním, kdo městskou samosprávu vedl v prvopočátcích Československé republiky.

Ivo Havlík