„Hlavní hrubé práce jsou dokončeny, nyní tam souběžně probíhá akce Vodovodů a kanalizací, a to přeložka kanalizačního sběrače. Takže nezávisle na nás vzniklo bokem pod hrází další staveniště,“ uvedl investiční technik Lubomír Kubík.

Napuštění se rybník dočká ještě letos na podzim. Na jaře potom budou dokončeny terénní úpravy, včetně nového osázení stromy a keři, hlavně vrbami a olšemi. „Druhová skladba je vybrána podle požadavků Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,“ dodal Lubomír Kubík.

Díky rekonstrukci se tak už případného zatopení nemusí obávat obyvatelé nedalekého Domu s pečovatelskou službou.

Právě kvůli hrozícímu nebezpeční záplav a havarijnímu stavu hráze se radnice rozhodla rekonstrukci uskutečnit, i když Kazmírův rybník není v jejím vlastnictví. „Zažádali jsme stát o převedení do vlastnictví, zatím jsme ale neobdrželi odpověď,“ uvedl místostarosta Stanislav Marek.

Pokud by se městu nepodařilo dojednat bezplatný převod, je radnice připravena, i vzhledem k investicím, které do opravy dala, rybník koupit. Celkové náklady se vyšplhají na dvanáct milionů korun.