Kromě vlastního odbahnění čeká území v okolí významná změna. Přeložení vodního toku říčky Bobrůvky, která rybníkem protéká. „Z hlediska záplav bylo celé území řešeno dost nešťastně, tok Bobrůvky bude proto odveden samostatně, protáhne se bokem kolem rybníka a bude mít větší spád než dříve, voda tedy z inkriminovaného území dříve odteče,“ vysvětlil investiční technik Lubomír Kubík.

Potok tak nebude Kazmírovým rybníkem protékat, ale díky napouštěcímu zařízení umístěnému pod mostem na Žďárské ulici bude sloužit podle potřeby pouze k doplnění stavu vody v nádrži. Město počítá také s výsadbou zeleně v okolí rybníku a opravou a rozšířením cesty na hrázi. Tu používají zejména obyvatelé místní části Betlém, kterým významně zkracuje cestu do centra. Celkové náklady na obnovu Kazmírova rybníku se vyšplhají na dvanáct milionů korun. Přibližně deset milionů poskytne Státní fond životního prostředí, zbytek uhradí město. Většina prací by měla být hotova do konce srpna tohoto roku.

Bahno využijí zemědělci

Radnice při zpracování projektu musela vyjít vstříc také ochranářům. „Uprostřed bude vybudován ostrůvek pro vodní ptactvo o rozloze sedm set metrů čtverečních,“ upřesnil místostarosta Nového Města Stanislav Marek. Množství bahna, které bude postupně z rybníku odbagrováno je odhadováno na osmnáct tisíc kubíků. Část sedimentu odváží novoměstské Zemědělské družstvo na své pozemky, část bude využita na úpravy v okolí. „Sediment použijeme k zúrodnění pozemků. Bahno bude rozprostřeno na pole a vyvápněno. Částečně tak nahradí hnojivo,“ dodal místopředseda novoměstského Zemědělského družstva Ladislav Sochor.