Ostrůvek má sloužit k hnízdění ptactva. Dalším krokem bude vybudování mostku, který spojí hráz se čtvrtí Betlém, včetně zpevněné cesty po hrázi rybníka. Pro desítky obyvatel Města je to nejkratší cesta do centra. Termín napuštění rybníka zatím nebyl stanoven.

Více o opravě Kazmírova rybníku čtěte zde