Tříkrálová  sbírka již od svého počátku pomáhá projektům Charity třemi základními způsoby. První z nich je pomoc při zavádění nových sociálních služeb. Na území žďárského okresu tomu tak v minulých letech bylo například u projektů Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

Neméně důležitou úlohu plní v případě záchrany projektů, které se dostaly během roku do finančních potíží v důsledku snížení dostupných zdrojů. A do třetice sbírka pomáhá rozvíjet stávající naše i mezinárodní projekty a podporovat humanitární pomoc.

Lidé mohou do sbírky přispět ještě do 14. ledna. Finanční prostředky lze posílat na účet číslo 66008822/0800, variabilní symbol 6800.