„Ve spolupráci s dodavatelem stavby jsme se snažili během roku situovat vše tak, aby náměstí bylo dokončeno a zkolaudováno 30. listopadu," řekl žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Radnice tak počítá, že rozsvěcení žďárského vánočního stromu bude spojeno se slavnostním otevřením náměstí. Jeho nejvýraznější novinkou je zcela nová kašna sochaře Jiřího Plieštika.

Prozatím panují podmínky, za kterých bude možné spustit kašnu ve zkušebním provozu. „Uvidíme samozřejmě podle počasí, ale pokud nebude nějak extrémní, tento týden v pátek kašnu napustíme. Její provoz ale zahájíme bez softwarového vyladění, potřebujeme pouze zjistit, jak kašna natéká, jak se doplňuje a rovněž jak z ní voda vytéká zase ven," informoval včera Žďárský deník stavbyvedoucí Michal Pokorný. Se spuštěním plnohodnotné provozní zkoušky se počítá zhruba kolem 15. listopadu.

Náměstí bylo vybaveno novým osvětlením, ale kašna bude nasvícená zvlášť. Ve žlabu pod ní jsou instalované LED pásky, jež budou svítit na kašnu zdola, a v noci prosvětlovat bílým světlem prameny, které z ní budou vytékat.

Slavnostní adventní atmosféru podtrhne i zvuk zvonkohry, kterou stavebníci už také úspěšně na náměstí instalovali. Je umístěná na zdi Staré radnice, v proluce mezi historickou budovou a bankou.

Dar firmy

Zvonkohra je dalším z nových prvků, které náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou oživí. Nyní je již plně funkční i její softwarové vybavení. Zbývá už jen rozhodnout, jak často a které melodie bude na náměstí hrát.

„Zvonkohra je odzkoušená, funguje bezproblémově a je dostatečně výkonná. Její zvuk je příjemný," řekl Stanislav Růžička z marketingového oddělení strojírenského podniku Žďas. Město dostalo zvonkohru od strojírenského podniku darem.

První zkouška zvuku soustavy devíti zvonů se uskutečnila už před dvěma lety, začátkem listopadu 2012. Zvony odlili ve Žďasu k 60. výročí zahájení výroby v podniku, požehnal je i Vladimír Záleský, správce žďárské farnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Stavební firma Gremis dokončuje práce na náměstí Republiky se značným předstihem. Smlouva udává jako termín dokončení květen 2015. Než bude moci být náměstí otevřeno, musí hotová stavba projít během listopadu kontrolami. „Hotové" náměstí proto bude dál zavřené, dokud nutné kontroly neskončí. Nebude například stále možné v centru města parkovat.

Rekonstrukce náměstí vyjde městskou kasu Žďáru nad Sázavou zhruba na dvaadvacet milionů korun (včetně DPH). Získané dotace pak zaplatí sedmdesát procent uznatelných nákladů.