„Moc si důvěry, kterou mi lidé dali, vážím,“ nechal se slyšet Karel Černý. Ten žije s rodinou v Hamrech nad Sázavou. S manželkou lékařkou Evou mají dvě děti, dvaadvacetiletého syna Tomáše a devítiletou dceru Evu.

Poslancem se Karel Černý stal poprvé v roce 1998. Dva roky předtím už ale působil coby asistent bystřického poslance Vladimíra Cisára.

Černý mimo jiné pracoval na půdě Sněmovny ve výboru pro obranu a bezpečnost a podvýboru pro integrovaný záchranný systém. Například interpeloval ministra obrany ve věci nedůstojných hrobů našich vojáků padlých v zahraničí.

K historii a armádě má Karel Černý blízký vztah. Jednak od roku 1998 procoval v Okresním muzeu ve Žďáře nad Sázavou, ale hlavně je podepsán pod řadou publikací a knih mapující historii naší armády.

Součástí nedávného knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě byla i autogramiáda nové knihy autorů Eduarda Stehlíka, Karla Černého a Radima Chrásta Legionáři s lipovou ratolestí I. Kniha mapuje životní osudy šestnácti bývalých legionářských velitelů narozených na území Kraje Vysočina, kteří hodnost československého generála získali v letech první republiky.

Čtenáři mezi nimi najdou velitele bojových jednotek, zpravodajce, lékaře, právníky i vojenské pedagogy. Vedle popisu jejich osudů se čtenáři seznámí i s klíčovými okamžiky vzniku našich legií v Rusku, Francii a Itálii, stejně jako s významnými boji, jimiž jejich příslušníci prošli.

„Své životy legionáři nenasazovali jen na frontách první světové války a krátce po ní, při obraně hranic mladé Československé republiky, ale významnou měrou se podíleli i na odboji proti německým okupantům za druhé světové války,“ uvedl Černý s tím, že autorský tým už pracuje na druhém dílu.

„Zachytíme v ní životní osudy dalších patnácti generálů-legionářů, kteří se narodili na Vysočině,“ sdělil Karel Černý. „Byli bychom rádi, kdyby postupně ve spolupráci s historiky v ostatních krajích vznikla knižní řada, jež bude čtenáře seznamovat s osudy generál-legionářů i z dalších míst České republiky. Chceme tím navázat na projekt Československé obce legionářské Legie 100, který je zaměřen na 100. výročí vzniku československých legií a 100. výročí založení Československé republiky,“ dodal Karel Černý, který je jako autor nebo spoluautor podepsán na více jak třiceti publikacích.