„Tento svátek se vztahuje ještě k právě uplynulým Velikonocům. Svatá Faustýna Kowalská byla vyvolena k tomu, aby splnila důležité poslání a dle přání Krista založila tradici první neděle po Velikonocích, jakožto svátek Božího milosrdenství a Boží dobroty. Velký důraz na tento svátek kladl již minulý papež Jan Pavel II.,“ vysvětluje pallotin Jozef Gruba, farář Jamské farnosti, pod níž spadají i nedaleké Slavkovice.

-----------------

Program ve Slavkovicích

10.00 – 18.00 hod. zpovídání

14.00 hod. Svátek Božího Milosrdenství; čím je, proč a pro koho? P. Vojtěch Zubkovicz

14.15 hod. Důvěra v Boží milosrdenství ničí strategii ďábla. Duchovní program vede P. Vladimír Záleský.

14.45 hod. Korunka k Božímu milosrdenství

15.00 hod. Mše svatá. Celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

Pouť k Božímu milosrdenství se koná každoročně ve Slavkovicích, vždy první neděli po Velikonocích, což letos připadá na neděli
19. dubna.