Po opravě, při níž byl vyměněn vadný snímač otáček zvonu, se součástka po deseti dnech opět rozbila. Navíc se rozsypalo i uložení zvonu včetně ložisek.

Přivolaná odborná firma zjistila, že technologie je 15 let stará, proto nabídla kompletní opravu technologie - demontáž stávajícího zařízení a zvonu, opravu zvonové hřídele, výměnu ložisek, výrobu mechanických prvků pro magnetický motor a kotvu a rozvod nové kabeláže. Celková cena byla vyčíslena na téměř 79 tisíc korun. Finanční výpomoc přislíbila i římskokatolická farnost, která uhradí částku ve výši 15 tisíc korun. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu města.