„Pracuje se podle toho, jak jsou zrovna peníze. Neděláme žádné dluhy,“ vysvětlil předseda spolku František Ledvinka, jenž je zároveň sázavským starostou.

Budování kaple dle návrhu architektky Šárky Ledvinkové a projektové dokumentace Karla Táborského je možné hlavně díky několika desítkám dobrovolníků. Ti pomáhají, jak to zrovna jde - dle volného času a svých schopností. „Udělat jsme si nechali jen některé věci, které bychom sami asi nezvládli – například základovou desku, hlavní konstrukci nebo částečně instalaci sádrokartonů,“ přiblížil František Ledvinka.

Ilustrační snímek
Vandal ničil stěrače, na auto položil i kus dlažby

V současné době je již hotový mimo jiné vnitřní štuk, podlaha na kúru a co nevidět přibydou do svatostánku rovněž varhany, jež navrhl a postavil varhanář Jan Karel ze Sázavy. Interiér kaple budou zdobit jednotlivá zastavení křížové cesty, o něž se postarala malířka Alena Ciková – jedná se o čtrnáct obrazů malovaných na plátno.

Také okolí stavby se blíží do finální podoby – hotová je přístupová cesta i parkoviště, dodělávají se chodníčky. Přístup ke svatostánku bude i bezbariérový.

Předpokládá se, že nová kaple pojme kolem stovky lidí. Ti by měli mít možnost do svatostánku zamířit již letos na podzim. „Svěcení je naplánováno na 16. září, tak doufáme, že se do té doby všechno stihne. Prostě musí,“ podotkl František Ledvinka.

Do kaple Panny Marie Karmelské bude po jejím otevření jezdit farář z nedaleké Velké Losenice. Tam bývají nedělní mše v osm a v jedenáct hodin dopoledne, v budoucnu by se mohla ta pozdější z nich přesunout jednou za měsíc právě do sázavského svatostánku.

Snaha o stavbu kaple v Sázavě je stará už řadu let. V roce 2002 se tamní farníci na výzvu duchovního začali v květnu scházet před malou kapličkou Panny Marie při májových pobožnostech. Ve stejném roce pak v říjnu na obecním úřadě k modlitbě růžence. Při těchto setkáních začalo být zjevné, že takové společenství věřících, kolem padesáti, by potřebovalo vlastní bohoslužebný prostor. A tak vznikla myšlenka postavit kapli. Ač bylo v minulosti vypracováno několik studií a podařilo se sehnat i příslib financí, zastupitelstvo nikdy nedošlo v tomto bodě ke shodě. Po komunálních volbách v roce 2014 se nakonec odmítlo na stavbě kaple jakkoliv podílet. Toto bylo impulsem k založení spolku. Sešel se přípravný výbor, byly vypracovány stanovy a dne 27. března 2015 byl za účasti notářky založen spolek Karmel Sázava z.s., jehož účelem je stavba a provoz kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě. Následně byl spolek 7. května 2015 zapsán Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku. Více informací o spolku, postupu prací i dárcích lze nalézt na webových stránkách: spolek-karmel.webnode.cz