„Kanalizace s čističkou odpadních vod, která ve Vojnově Městci v průběhu několika příštích let vznikne, je výsledkem náročného dlouholetého jednání,“ popisuje spletitou cestu mezi stavebními povoleními a žádostmi o dotace starosta městyse Josef Macek.

Kde vzít peníze?

První územní rozhodnutí pro stavbu kanalizace totiž obdržel Vojnův Městec již v květnu roku 2004. V té době se také začalo zastupitelstvo zabývat otázkou peněz na tento projekt a snažilo se získat podporu z fondu životního prostředí, což se jim však napoprvé nepodařilo.

Peripetie pokračovaly opět v roce 2007, kdy se také řešily drobné nesrovnalosti a musela být lehce změněna trasa kanalizace. Při tomto procesu bylo mimo jiné třeba jednat s obyvateli městyse, přes jejichž pozemek kanalizace měla vést, přičemž ne každý byl vstřícný a ochotný ke spolupráci.

Úřední mašinérie

„Nové územní rozhodnutí na splaškovou kanalizaci a přípojky bylo vydáno v srpnu letošního roku a nyní již máme platné stavební povolení na tento projekt, čímž byla ukončena, alespoň doufám, celá ta úřední mašinérie,“ říká s úsměvem Josef Macek.

Po několika žádostech o dotace na stavbu v ceně sedmdesát milionů osm set tisíc korun byl Vojnův Městec nakonec úspěšný na ministerstvu zemědělství.

Jana Ševčíková