Město si od investice ve výši dva a půl milionu korun slibuje větší bezpečnost občanů a snížení trestné činnosti. „Takovýto systém monitorování dokáže částečně nahradit policisty, kteří se pohybují v terénu, a samozřejmě nemohou být na dvou místech zároveň,“ řekl místostarosta Stanislav Marek.

Soukromí zůstane zachováno Názor, že by lidé, jejichž domy se ocitnou v zorném poli kamer, mohli tuto skutečnost považovat za zásah do soukromí, radnice odmítá.

„Shodli jsem se se zástupci policie na tom, že pokud lidé dostanou informace o zavedení systému, je to naprosto korektní způsob, a o žádný zásah do soukromí se nejedná. Kamery budou navíc nastaveny tak, že místa, která nechceme zaznamenávat kamerou, například okna domů, nebudou snímány,“ upřesnil Stanislav Marek.

Iniciátory projektu byla městská a státní policie. Hrozba pro nepoctivé „Kamery nám velmi pomohou při krádežích aut, loupežích, ochraně parkovišť. Na záznamech bude možné zpětně dohledat inkriminovanou dobu, kdy k trestné činnosti došlo,“ řekl Libor Černý, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Novém Městě.

Palackého náměstí bude rovněž sledováno.

Místem, kde často policie zasahuje, je Vratislavovo náměstí, kde před časem dokonce došlo ke krádeži bankomatu. Část majitelů provozoven na náměstí umístění kamer v této lokalitě vítá, část je skeptická. „Pachatele to může odradit nebo zastrašit, ale jde o to, zda z toho bude mít vůbec respekt,“ uvedla zaměstnankyně firmy, která si nepřála být jmenována.

„Určitě to má na pachatele psychologický účinek a statisticky trestná činnost klesne,“ řekl Stanislav Hlavatý, vedoucí Cukrárny u Janovských.