Čtěte také: Petice proti kamerám

„Korunu hráze plánujeme osadit sedmi bezpečnostními kamerami, a to z důvodu posílení bezpečnosti vodního díla Vír a ochrany majetku Povodí Moravy,“ potvrdila tisková mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová s tím, že zařízení budou umístěna dodavatelsky na základě ukončeného výběrového řízení a po splnění všech náležitostí daných zákonem.

Plánovaná aktivita podléhá ohlašovací povinnosti na Úřadu pro ochranu osobních údajů. A právě možné zneužití výstupů ze systému či ztráta soukromí se staly prvotním impulzem obyvatel Víru k sepsání petice.

„Jako občanovi Víru mi záměr Povodí vadí, a tak jsem se poptal ostatních. Zjistil jsem, že k umisťování kamer na hrázi mají stejnou nevoli,“ nechal se slyšet Jaroslav Slezák, autor dokumentu. Ten by měl skončit na stole tamních zastupitelů. Starosta Ladislav Stalmach již přislíbil, že se celou záležitostí budou na zasedání zabývat.

Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové lze argument zneužitelnosti Vírských zcela vyvrátit. „Ukládání a manipulace se záznamy bude plně v souladu se zákonen a do kontaktu s nimi přijde pouze předem určená osoba. Navíc budou uchovávány jenom po přechodnou dobu a následně mazány,“ oponuje rázně tisková mluvčí Kučerová.

Osazování vodních děl kamerovým systémem je podle vodohospodářů naprosto běžné. Ve správě Povodí Moravy se s ním mohou návštěvníci setkat na přehradách Mostiště, Vranov či Brno.

A kdy se kamery na vírské hrázi objeví? „Pokud opravdu konečné stanovistko obce Vír bude nesouhlasné, protáhne se také doba, kdy by k osazení systému mělo dojít,“ konstatuje Kučerová. V opačném případě je instalace otázkou jednoho či dvou měsíců.

--------------

Přehrada

Výstavba vodního díla na horním toku řeky Svratky začala v roce 1947 a o deset let později byla Vírská vodní nádrž dokončena a předána do užívání. Jejím účelem je snižování povodňových průtoků či výroba elektrického proudu. Je taktéž zdrojem pitné vody pro Novoměstsko, Bystřicko, Žďársko i Brno.

Parametry hráze Vír I

Výška hráze nade dnem: 66,2 m
Šířka v koruně hráze: 9 m
Délka hráze: 390 m
Zatopená plocha: 223,6 ha
Objem: 56,193 mil.m3