Podle zhruba devadesátky historických fotografií zachytil fotograf Milan Šustr místa znovu z téměř identických pohledů. Lidé tak přesně uvidí, jakými změnami v průběhu času město prošlo. „Je to vůbec první srovnávací kalendář Žďáru," řekl fotograf Šustr.

Dobové snímky byly do kalendáře použity z archivu Viléma Frendla, Regionálního muzea Žďár nad Sázavou a knih Miloslava Lopaura a Pavla Svobody.

Zachytit místa stejně jako před třiceti, ale třeba i osmdesáti lety, není podle fotografa jednoduché. „Často už nemůžete fotografovat z místa, z něhož původní snímek vznikal, stojí tam třeba nová budova. Velkým nepřítelem, řečeno samozřejmě s nadsázkou, je i městská zeleň. Třeba místní kino bylo problematické. Musel jsem ho fotografovat až v zimě, kdy opadalo listí a bylo na něj dobře vidět," popsal Šustr.

Pro fotografa nebyla práce tohoto typu premiérou. „Už do letošního kalendáře o současnosti Žďáru jsem přispíval fotografiemi a studio, které jej vytvářelo, mě oslovilo znovu. Tentokrát abych zpracoval fotografie do celého kalendáře," vysvětlil fotograf. Snímky pořizoval od minulého podzimu. „Fotil jsem v průběhu roku, aby byly fotografie z různých časových období. Jsem rád, že jsem se mohl na kalendáři s touto tematikou podílet, byla to pro mě výzva." řekl Šustr. Sám už se prý srovnávacími fotografiemi Žďáru zabýval dříve, do kalendáře ale musel vytvořit aktuální.

A tematiku neopustil ani nyní, když je dílo hotové. „S historikem Miloslavem Lopaurem se chystáme vydat knihu, která se bude srovnávacím fotografiím Žďáru věnovat také," nastínil Šustr. „Kromě dobových a současných fotografií bude obsahovat i rozsáhlejší textové komentáře. Ty bohužel do kalendáře zakomponovat nešlo," popsal fotograf. „Pokud vše vyjde podle plánu, knihu vydáme příští rok na podzim," doplnil Milan Šustr.

Na kalendář už ale zájemci čekat nemusí. Mohou si jej už nyní zakoupit ve žďárských knihkupectvích za pětadevadesát korun.