„Poslední pozorování zástupců tohoto druhu na našem území pochází z roku 1995, kdy se na Malém a Velkém Dářku objevilo na padesát hoholů,“ sdělil pracovník Správy CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Hohol severní je výjimečný tím, že na rozdíl od jiných kachen hnízdí ve stromových dutinách. „Protože v minulosti docházelo ve střední Evropě k úbytku těchto dutin, začaly se jejich populace rozpadat a počet hoholů se snížil na minimum,“ vysvětlil ochranář.

Když vzácné kachny ochranáři před dvanácti lety ve Žďárských vrších zaregistrovali, nainstalovali jim osm umělých hnízdních dutin. „Budky jsme vyvěsili u Malého a Velkého Dářka a Nového a Matějovského rybníka. Hnízdění se ale bohužel nepodařilo,“ uvedl.

Včera umístili ochranáři k Malému Dářku další tři budky. „Tah trvá od poloviny března do konce dubna, doufáme proto, že jsme dobu vhodnou k instalaci umělých hnízdních dutin nepromeškali. Podíváme se také do již instalovaných budek, jestli nejsou už využity,“ řekl Jaromír Čejka. Hoholi jsou ve střední Evropě k zastižení pouze při jarním tahu. Směřují do Skandinávie, severního Německa a Polska.