„V minulém roce proběhlo odlesňování na Malinské skále, tam byl zásah nejintenzivnější. A kácelo se i na Bílé skále, která sice nebyla pohledově nijak výrazně odkryta, chtěli jsme ale okolní les rozhojnit druhově i věkově," připomenul šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

V plánu je i další odkrývání vrcholových partií skalních útvarů ve Žďárských vrších. „Pokračovat budeme v nejbližší době na Černé skále a na Devíti skalách. V druhé jmenované lokalitě proběhlo nějaké kácení už na podzim, kdy se vlivem kůrovce projevilo usychání některých smrků, které musely být neprodleně odstraněny. Naštěstí to bylo právě v místě, které jsme měli v plánu odtěžit, takže tím se proces odlesňování už trochu urychlil," řekl Václav Hlaváč.

Plánovaným odkrýváním vrcholových partií skal si ochranáři slibují jejich zatraktivnění pro turisty a horolezce.

Naopak jednoho z nejvíce turisticky navštěvovaných skalních útvarů ve Žďárských vrších Pasecké skály se kácení okolního lesního porostu v nejbližší době týkat nebude. „Z Pasecké skály je stále výhled velice dobrý, takže tam žádné podobné aktivity neplánujeme," potvrdil šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Pasecká skála je název poněkud zavádějící, protože nejde o jeden skalní útvar, nýbrž o skupinu tří skal, které se jmenují Omšelý hřeben, Vyhlídka a Pernštejn. Nejnavštěvovanější a také nejoblíbenější je Vyhlídka, která nabízí nejen snadný přístup i pro ty méně zdatné, ale také nádherný panoramatický výhled do dalekého okolí. Při dobré viditelnosti lze v dálce zahlédnout mimo jiné i nejvyšší horu Jeseníků, Praděd.

„Na vrchol Vyhlídky je velmi snadný přístup i díky řetězovému zábradlí, které jsme tam v minulých letech nainstalovali. Sice jsme hned zpočátku měli problémy, protože nám ho vandalové poničili, podařilo se ho ale obnovit," doplnil Václav Hlaváč.

Pasecká skála nabízí nejen překrásné výhledy do okolní krajiny, ale je také místem výskytu mnoha zajímavých a také vzácných ptačích druhů. „Žije tam například datel černý nebo žluna šedá. A nedaleko pravidelně hnízdí čáp černý. Je to místo častých zajímavých ornitologických pozorování," podotkl Václav Hlaváč.

Pasecká skála musela být vloni znovu vyhlášena přírodní památkou. „Původní vyhlášení nemělo právní platnost. Šlo o historické pochybení, které jsme v loňském roce museli napravit novým vyhlášením. A obnovili jsme také plán péče," vysvětlil Václav Hlaváč.

Podobnou situaci museli ochranáři řešit i v případě dalších přírodních památek. „Šlo také o Malinskou skálu, Drátník, Černou a Bílou skálu. Všechna tato území jsme nově vyhlašovali přírodními památkami," vyjádřil se Václav Hlaváč.