„Jedna věc je počet dětí, které mají k zápisu přijít, a druhá, kolik jich pak do školy skutečně nastoupí,“ sdělil šéf velkomeziříčského odboru školství a kultury Pavel Stupka. Co se odkladů týče, rodiče totiž často ještě u zápisu nevědí, zda budou o odklad školní docházky svého dítěte usilovat a často se k tomu rozhodují až na poslední chvíli. Loni se do tří městem zřizovaných škol přímo ve městě k zápisu dostavilo 139 dětí a nakonec jich do školy nastoupilo 114.

Třicet odkladů

Počet odkladů na základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny či odborné lékařské zprávy a po rozhodnutí vedení školy se však nijak výrazně nezvyšuje. Ročně se to týká dvaceti až třiceti dětí.

Sedmnáct předškoláků se má přijít zapsat do první třídy v místní části Mostiště. Loni se dostavilo 20 dětí, nastoupilo 15. Podobná situace je i v další základní škole, kterou město zřizuje, a to v místní části Lhotky. K zápisu má dorazit dvanáct předškoláků, zatímco loni jich bylo šest a do školy nastoupilo pět z nich.

Počet meziříčských prvňáčků se má i v příštích letech pohybovat na podobné úrovni jako nyní. „Sledujeme porodnost ve městě a v místních částech a máme vypracovaný výhled až do školního roku 2016/17. Počet dětí, které začnou chodit do prvních tříd, by měl stále být nad stovku ročně,“ dodal Pavel Stupka.