Jak konstatovala Dagmar Zvěřinová, předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, z důvodu rozestavěnosti je velmi obtížné jednotlivým žadatelům vyjít vstříc. „Pokud to bude možné, dočkají se za rok," upřesnila Zvěřinová.

Bakterie ve studni

Zájemců o napojení k veřejné vodovodní síti podle Zvěřinové v letošním kalendářním roce přibylo. Rodinám kvůli menšímu množství srážek přestávají vyhovovat vlastní studny. Voda v nich obsahuje stále více dusičnanů či bakterií.

Problémy s místními zdroji pitné vody jsou mimo jiné také v Mostištích, místní části Velkého Meziříčí. „U nás se to týká jedné části obce. Konkrétně asi třinácti domácností, přičemž některé by vodu z vodovodní sítě používaly pouze na vaření," sdělil předseda Komise pro místní správu části Mostiště Josef Šíma. Jak zároveň poznamenal, projekt na akci za 2,5 milionu korun je hotov, nyní je potřeba vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby obecního vodovodu.

V obci Vídeň by měla pitná voda z nádrže Mostiště putovat do novostaveb. „Chystáme novou zástavbu, kde by mělo být celkem šestnáct domů. Některé jsou obecní, jiné soukromé. Zda budou majitelé vodu skutečně odebírat, nebo si udělají vlastní vrt, je na nich. Vše je a bude závislé na ceně vody," podotkl starosta Vídně Pavel Vidlák.

Méně chloru

Úpravna, kterou stavbaři rekonstruují za provozu, už teď zajišťuje dodávky pro 85 tisíc lidí ze Žďárska a Třebíčska, 
z nich 35 tisíc nelze připojit 
k jinému zdroji vody. To se týká zejména dvanáctitisícového Velkého Meziříčí i nemocnice v Mostištích.

V úpravně se po rekonstrukci zlepší kvalita vyráběné pitné vody.

Přípravné aktivity pro rekonstrukci byly zahájeny už v prosinci loňského roku, samotné práce potrvají do konce dubna 2014. Zhotovitelem stavby za zhruba půl miliardy korun je pražská společnost SMP CZ. Projekt dotuje finančními prostředky ve výši 330 milionů korun Evropská unie.

Po dokončení bude následovat roční zkušební provoz. „Bude tam ta nejlepší technologie, která je v současnosti pro úpravny vody k dispozici," řekl Karel Fuchs, ředitel žďárské divize Vodárenské akciové společnosti. Novinky nahradí zastaralé vybavení z roku 1964. „Předpokládáme, že se bude moci omezit používání chloru," doplnil Fuchs.

Projekt pokračuje podle vyjádření předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a současně žďárské starostky Dagmar Zvěřinové po technické stránce velice dobře. Jak sdělila, daří se také udržet plynulé dodávky vody pro obyvatele. „Stavbaři kvůli tomu ale musí mít některé práce naplánovány s přesností na hodiny. To se týkalo rovněž rekonstrukce elektrického vedení. Například v noci se vyráběla voda, aby jí bylo ve vodojemech na 12 hodin. Aby to občané nepocítili," popsala Zvěřinová. Hlavní zásahy do technologie ale úpravnu teprve čekají, stavbaři teď pracovali hodně venku, kde dělali i nové potrubí k vodojemu.

Přestavba navazuje na úpravy, které byly provedeny před šesti lety. Kvůli poruše hráze došlo v roce 2005 ke značnému snížení hladiny přehrady a pro úpravnu byla vybrána americká technologie. Ta vodu čistí pomocí vzduchových bublinek, což je ve výsledku spojeno i s vyšší kvalitou upravené vody.