Firma v okresním městě seče travnaté plochy. Tentokráte její pracovníci nezvládli upravit podle pracovníků odboru komunálních služeb prostranství kolem cyklostezky k Pilské nádrži, k Radonínu, dále u Zelené hory, v lokalitě Přednádraží či Jamské ulice. „Sankce byla firmě udělena už třikrát, každá činila deset tisíc korun,“ potvrdila tisková mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. I poslednímu desetitisícovému peněžitému trestu předcházelo vytčení vad, upozornění na hrubé neplnění smluvních povinností a nechyběla ani žádost o nápravu.

Ilustrační foto.
Radní firmě sekající trávu smlouvu nevypověděli

Sečení trávy bylo v letošním roce ve městě zahájeno až začátkem května, kdy byla tráva v souvislosti s klimatickými podmínkami ve stavu vhodném k sečení. Kontroly ze strany odboru komunálních služeb se uskutečňují průběžně v různých úrovních. „Jde o kontroly pracovní, každodenní na celém území města včetně místních částí, a to během pohybu pracovníků odboru komunálních služeb po městě. I pokud primární důvod výjezdu je za jiným účelem než kontrola sečení trávy,“ sdělila Adlerová s tím, že jejich výsledkem je aktuální požadavek společnosti na konkrétní potřeby města – sečení, nápravu nevhodného nebo vadného stavu i prověření podnětů od obyvatel.

Firma GFP service v loňském roce zvítězila ve výběrovém řízení na nového dodavatele sečení městské zeleně, ke kterému radnice přistoupila z důvodu prověření tržní ceny této služby. „Mohu konstatovat, že situace se nyní mírně zlepšila, firma si lépe zorganizovala svoji práci a začala se blížit termínům, které požadujeme. Stále ale není exaktně s to naplňovat uzavřenou smlouvu,“ řekl již dříve starosta Zdeněk Navrátil.

V současné době tedy rada města o vypovězení smlouvy s GFP service neuvažuje. „Kritická situace již pominula a stávající vegetaci je zhotovitel schopen zvládat. Další informace budu mít až po jednání rady 28. srpna,“ dodala mluvčí Nikola Adlerová. 

Vedení města jsem upozorňoval, že může dojít k problémům, říká Jiří Milfajt ze Zahrady Vysočina

Téměř dvaadvacet let. Tak dlouho se starala Zahrada Vysočina ve Žďáře nad Sázavou o údržbu veřejné zeleně ve městě. V roce 2015 dostala od radnice výpověď. Práci nyní dělá pražská společnost GFP service, prakticky od začátku sekací sezóny ale bombardují nespokojení obyvatelé okresního města městský úřad stížnostmi na neposečené trávníky. Svými komentáři zásobují nejenom elektronickou dotazovnu radnice a sociální sítě, navíc i e-maily pracovníků odboru komunálních služeb. 

Co říká jednatel žďárské firmy Jiří Milfajt na stávající péči o travnaté plochy a výroky starosty Zdeňka Navrátila a místostarosty Josefa Klementa k dané problematice?  Řekl jste, že jste věděl, že budou s novými „sekáči“ problémy, protože jich je málo… 
Ve firmě Zahrada Vysočina jsem byl od počátku zodpovědný za sečení travnatých ploch ve Žďáře nad Sázavou. Proto jsem i minulý rok na besedě „Zeptejte se, na co chcete“ upozornil vedení města, že může dojít k problémům v sečení travnatých ploch z hlediska kapacity a techniky vybrané firmy GFP service. Můj názor byl starostou města bagatelizován s tím, že se teprve ukáže, a že ve smlouvě je dostatečně ošetřeno řešení nedostatků. Ukázalo se to již na podzim, kdy firma nedosekla ani jednu plochu všech intenzitních tříd uceleně. Zůstávali po ní nedosečené a neshrabané plochy. Tato firma porušovala uzavřenou smlouvu (veřejně přístupnou) skoro ve všech bodech. Přesto nebyla sankcionována, a sečení prováděla ještě v listopadu. Dokonce na sněhu, třeba v ulici Veselská. Nedosečenou trávu pak pokryl sníh… 

S kolika lidmi a stroji jste tedy prováděli údržbu travnatých ploch ve Žďáře nad Sázavou vy?
Za posledních 20 let jsme prováděli sečení v počtu 25 až 30 pracovníků včetně našich subdodavatelů. Práce byla zorganizována ve třech skupinách, takže i sečení probíhalo na třech lokalitách ve městě současně. Posečené plochy jsme museli předávat bez ohledu na přírodní podmínky, a to komplexně v termínech a požadované kvalitě.

Kdy jste vlastně dostali od města první zakázku na údržbu veřejné zeleně ve Žďáře?
Firma ZAHRADA VYSOČINA vznikla v říjnu 1993 a prakticky od začátku se věnovala údržbě veřejné zelené ve Žďáře nad Sázavou. Již v roce 1994 dostala první zakázku na sečení travnatých ploch ve městě. V roce 1996 proběhlo řádné výběrové řízení na komplexní údržbu, obnovu a tvorbu veřejné zeleně ve městě a jeho místních částech. Součástí výběrového řízení bylo i přemístění firmy do areálu po bývalých technických službách v Brodské ulici. Proto se od začátku svého působení zaměřovala na vybudování technického zázemí a personální obsazení, aby tento úkol splnila. Nakoupili jsme veškerou potřebnou techniku, počet stálých zaměstnanců se ustálil na pětadvaceti. Všichni zaměstnanci prošli veškerými odbornými školeními. Takže firma pracovala nepřetržitě pro město téměř 22 let, než dostala v únoru 2015 výpověď.

Ve výběrovém řízení pro sečení tehdy zvítězila firma GFP service s cenou, která je, jak řekl starosta Zdeněk Navrátil, u jednotlivých tříd údržby až o padesát procent nižší, než byla dosavadní. Tedy vaše…
Tento výrok je polopravdou. Ve skutečnosti to není o padesát procent nižší, ale u II. až IV. intenzitní třídy až o sedmdesát pět procent nižší. Nechám na žďárských občanech, jak ohodnotí sečení, o kolik procent stoupla, nebo klesla jeho kvalita. Co se týká našich cen, tak ty byly dvakrát prověřovány bývalým vedením radnice. V Kraji Vysočina i Jihomoravském byly spolu s Jihlavou nejnižší ze všech prověřovaných měst. Chtěl bych dementovat i některé další výroky, které sdělují jak starosta, tak také místostarosta do médií. Jedná se o polopravdy, či nepravdy, a můžou poškodit i jméno naší firmy. Josef Klement uvedl ve Žďárském deníku: „Zatímco dříve se seklo v hodinové sazbě, letos se seče ve výkonu. Takže, co se poseče, to se i proplatí. V tom jsou ty rozdíly oproti minulé smlouvě.“ Tento výrok je lež. Za celých 22 let, kdy jsme prováděli sečení ve Žďáře a okolí, jsme tuto práci prováděli v sazbě za metr čtvereční a nikdy jinak. Kde je pak ten rozdíl?