Vysoká škola polytechnická v Jihlavě má své první absolventy v historii.


Ti během července skládali státní bakalářské zkoušky a obhajovali své bakalářské práce. Úspěšných jich bylo 110 a mohou užívat titul bakalář. Další čtyřicítku studentů pak čekají státnice na konci srpna.


„Po prázdninách bychom měli mít přibližně 150 absolventů,“ odhadla Alena Štěrbová, zástupkyně rektora a prorektorka pro rozvoj na jihlavské polytechnice. Nejvíce jich je z oboru Finance a řízení.


A kam jejich cesty povedou? Zhruba dvě třetiny absolventů se chystá pokračovat ve studiu na jiných vysokých školách v navazujícím magisterském studiu. To totiž jihlavská škola nenabízí. Zbytek si bude hledat práci.


Maturita už nestačí


Alena Štěrbová míní, že problémy s uplatněním mít bakaláři nebudou. Obor Finance a řízení je podle ní široce zaměřen a absolventi mohou pracovat na různých pozicích. Prorektorka ještě upozornila, že se tredny posunuly vpřed. „Před 25 lety stačila maturita. Dnes je hlad po bakalářích. Hlavně na úrovni středního managementu,“ řekla a dodala: „Setkávám se s požadavky firem, kde potřebují bakaláře. Inženýři jsou pro ně už velká kvalifikace.“

Problémy s uplatněním v krajském městě, kde převažuje strojírenský průmysl, nevidí ani šéf jihlavského úřadu práce Jiří Hrdlička. „I stojírenské podniky potřebují někoho na finance. Zásadní problém v tom nevidím. Samozřejmě to ale nebude ze dne na den. Člověk nastupující do praxe musí především umět zaujmout,“ řekl.


Šanci podle něj mají hlavně ve velkých podnicích. „Čím větší firma to je, tím spíše vezme někoho bez praxe a zaškolí si ho sama,“ radí Hrdlička.
A jaké požadavky by měli čerství bakaláři mít? „Měli by nastoupit za jakýkoliv plat a získat aspoň roční praxi. Potom mohou pomýšlet na postup,“ doplnil Hrdlička.