„Začínáme s přípravou výběrového řízení na zhotovitele, abychom za předpokladu získání dotace mohli okamžitě reagovat. Podle dotačních podmínek musí být revitalizace hotová do konce příštího roku, takže kácení by se muselo stihnout ještě v době vegetačního klidu, tedy nejpozději v březnu,“ přiblížil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Obnova veřejné zeleně se dotkne sedmi míst. Vázat, prořezávat, kácet a sázet se bude na hřbitově v Jamské ulici a v okolí Horního rybníka, na hřbitově u Vesny a kolem vstupu na něj, v ulici Štursova až po bytové domy v ulici Jamborova, v parku u školy v Palachově ulici, v ulicích Haškova a Chelčického, kolem chodníku vedoucího od nádraží k firmě Žďas a přístupu k ní z ulice Strojírenská a v sídlišti v Neumannově ulici.

„Na webu města je v sekci Aktivně pro Žďár – setkání s občany k dispozici projekt revitalizace veřejné zeleně, který byl představen při srpnovém setkání s občany,“ poznamenal místostarosta Žďáru Josef Klement.

Jan Kolegar vede školní dramatický kroužek ve Strážku.
VIDEO: Při psaní hry beru inspiraci z okolního dění, říká Jan Kolegar

Rozpočtová cena obnovy zeleně činí 7,2 milionu korun, dotace z operačního programu Životní prostředí může být šedesátiprocentní. „Jde o to, aby městská zeleň byla v následujících letech zdravá, bezpečná a krásná,“ sdělil Zdeněk Navrátil.

S projektem revitalizace byli obyvatelé Žďáru seznámeni, aby jej mohli připomínkovat, letos v srpnu jim pak byla představena konečná verze. „Plánujeme ještě informační kampaň, jestli dotaci získáme. Chápu, že lidé, kteří si kdysi před domy na pozemku města vysadili různé stromy, je berou jako svoje, mají k nim silný citový vztah a jsou pobouřeni, když dojde na kácení. Ale město by mělo společně s odborníky vést koncepci, jak by výsadba veřejné zeleně měla vypadat,“ uvedl starosta Navrátil. Zmínil například před desetiletími sázené dřeviny, které jsou dnes pro řadu lidí alergických na různé pyly značným problémem, anebo hledisko statické bezpečnosti dřevin do budoucna.