Přihlášené fotografické snímky výzdob budou následně zobrazeny na webových stránkách města www.velkemezirici.cz. Do hodnocení nejkrásnější a nejpůsobivější výzdoby se může zapojit každý. Vybírat vítěze bude jak laická veřejnost, tak také odborná komise.