Ve žďárské 4. základní škole se z hodnocení radovalo dvacet čtyři školáků třídy 1. A. Z jejich výsledků mohla mít třídní učitelka Jarmila Hrdinová radost – samými jedničkami se to na vysvědčeních jen hemžilo.

Děti si za svoji půlroční píli mohly vybrat drobnou hračku a nechyběla ani pochvala za pokroky, které během šesti měsíců učinily.

Školáci ze Žďárska, kteří se svými známkami příliš spokojeni nejsou, se mohou radovat alespoň z nadcházejících dní volna – dnes si užívají pololetní prázdniny, příští týden si odpočinou při prázdninách jarních.