„Třikrát jsme žádali o peníze z Regionálního operačního programu Jihovýchod, a neúspěšně. Přitom máme vše připraveno – projekt, vyjádření památkářů i stavební povolení. Prostě vykonali jsme všechny možné kroky, ale bohužel,“ uvedl za židovskou obec historik Jaroslav Klenovský.

V současnosti je budova využívána jako nákupní středisko, ale obě jednající strany se shodly, že toto využití není příliš vhodné. Schůzku zástupců města a židovské obce iniciovala Nadace CAPS 66 Milana Nového, která chce vyvinout vlastní aktivitu při získávání financí.

„Jsme schopni přes nadaci zajistit alespoň polovinu peněz potřebných k opravě budovy. Myslíme si, že kdyby objekt patřil městu, mohlo by se pak na jeho opravě s námi podílet,“ oznámila za nadaci Martina Homolová.

Starosta města Josef Komínek dále uvedl, že obě strany ověří situaci ohledně dotačních programů a k dalšímu jednání dojde na konci září. Všem aktérům jde o to, aby se stav budovy co nejdříve změnil k lepšímu. V blízké době je tedy nejdůležitější najít její vhodné využití.

Alena Dolníčková