Mezi ně náleží Milasín na Bystřicku, Řečice či Dlouhé na Novoměstsku. „Soutěžíme letos poprvé. V loňském roce se nám podařilo upravit celou náves včetně výsadby nové zeleně. Jsme malá pěkná vesnička, a chceme to ukázat," řekla Marie Dvořáková, starostka Milasína s šestačtyřiceti obyvateli. Přesné datum návštěvy krajské hodnotitelské komise zatím nezná, podle harmonogramu klání by se měla uskutečnit v průběhu května, nebo června.

Na prezentaci své obce se chystají také v Řečici. Jak poznamenal její starosta Josef Eichler, účast chápou jako zkušební kolo, které by jim mělo přiblížit, o čem zápolení vůbec je a co by měli pro další ročníky soutěže vylepšit. „Máme tu docela slušný sportovní areál, opravili jsme kulturní dům a momentálně dostavujeme kanalizaci," vyjmenoval starosta příklady toho, čím by právě jejich obec mohla zaujmout. „Za pozornost stojí mimo jiné i naše spolková činnost, členové komise se mohou těšit na nějakou kulturní vložku," dodal ještě Josef Eichler.

Soutěž je Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlašována od roku 1955 a od prvního ročníku si klade za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova. Zároveň se jedná o snahu vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a lidí, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjí místní tradice a zapojují se do společenského života v místě trvalého bydliště. „I letos budou všechny přihlášené obce hodnoceny v oblastech koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce," vypočetla Veronika Vároši z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj.

V rámci krajských kol je udělována vítězi Zlatá stuha, k níž náleží odměna půl milionu, Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Své o tom ví například v Borech na Velkomeziříčsku, kde se do klání zapojují každoročně už od roku 2004. Podle vyjádření starosty Josefa Březky mají neustále co nabídnout. Podotkl, že se v obci pořád něco děje, něco se buduje, a komise tak může sledovat postupný vývoj.

„Máme tu mimo jiné nové hřiště, mateřské centrum, kompostárnu i bohatou spolkovou činnost. Letos bychom jim chtěli ukázat kroniku. Většinou ale dostaneme ocenění za něco jiného, než jsme původně předpokládali," poznamenal Březka s tím, že úspěch je spojen s finanční odměnou, což je pro obec s 781 obyvateli motivace.

V krajském kole Vesnice roku získaly Bory například čestný diplom za vzorné vedení obecní knihovny, čestné uznání za vzájemnou podporu a spolupráci obce a školy, čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce nebo loni české uznání za systematický rozvoj obce. V roce 2010 to pak byla Zelená stuha. „Za čtyřsettisícovou odměnu jsme provedli výsadbu zeleně v Horních a Dolních Borech a v Cyrilově, nakoupili vlečku na svážení trávy a sekačku na trávu,"doplnil starosta.

O titul Vesnice roku 2013 soutěží celkem 270 obcí ze třinácti krajů České republiky. Co celostátního kola postoupí za každý kraj jedna obec. Vítěz bude znám v září. Loni se do celostátního kola dostaly Křižánky, které se pak umístily na třetím místě.

-------------

Kdo se přihlásil

O titul Vesnice roku 2013 se na Žďársku uchází celkem jedenáct obcí Bory, Dlouhé, Heřmanov, Jámy, Milasín, Ořechov, Radňovice, Radostín nad Oslavou, Rozsochy, Řečice a Stránecká Zhoř.

zdroj: www.vesniceroku.cz