„V současné době máme v evidenci 154 nálezů. Většinou se jedná o klíče, peněženky, deštníky, mobilní telefony, ale i finanční hotovost a jízdní kola,“ uvedla Alena Benešová z finančního odboru Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Uschovaný tam ale mají rovněž krumpáč anebo třeba rodný list. „Rodný list, který byl v minulém týdnu odevzdán, si zatím nikdo nevyzvedl,“ poznamenala Benešová.

V oznámení o vyhlášených nálezech figurují i letos větší věci jako například sjezdové lyže a v pěti případech právě jízdní kolo. Podle žďárské úřednice se jedná spíše o starší funkční kola, ale byla odevzdána i jízdní kola poškozená. Pro skladování nalezených věcí zatím prostory ve Žďáře mají, s úschovou tak dosud neřešili žádné větší problémy. „Lidé odevzdávají také finanční hotovost. Majitel při předání musí přesným popisem prokázat, že se jedná o jeho hotovost, doložit výši finanční hotovosti, místo a čas ztráty. Popřípadě potvrzení o výběru hotovosti z banky,“ vypočetla, co všechno musí vlastník ztracených peněz udělat, Alena Benešová.

Polovina nalezených věcí se většinou vrátí majitelům, kteří ztrátu věci hlásí telefonicky na městský úřad, nebo se tam osobně dostaví. A co se ztracenými a s nalezenými věcmi úřad dělá po uplynutí tří let, po které je musí dle zákona schraňovat? Předají se inventarizační komisi, jež následně rozhodne, jak budou dále využity pro potřebu městského úřadu. Cenné věci jako například zlato jsou prodány a nepoužitelné předměty zase zlikvidovány. V loňském roce bylo ve žďárském úřadu evidováno celkem 224 nálezů.

Kromě tří hřbitovů není v internernetové aplikaci žádné další místo posledního odpočinku z Vysočiny.
Netínský hřbitov je on-line

Ze zkušenosti Zuzany Motyčkové z velkomeziříčského městského úřadu hledají majitelé většinou své ztracené věci prvních čtrnáct dní. Jen výjimečně se stává, že se o předmět přihlásí později. „Měli jsme tu uloženou koloběžku, o níž se pán přihlásil až za sedm měsíců. Když se jeho potomek přiznal, že ji ztratil,“ podotkla Motyčková. Aktuálně evidují ve ztrátách a nálezech čtrnáct věcí, nejvíce mobilních telefonů a brýlí.

Dvacítku ztracených a nalezených věcí, především klíčů, mají uschovanou v Městském úřadě v Bystřici nad Pernštejnem, loni to bylo celkem 42 předmětů. „Pokud se najde mobil, vždy ho vrátíme majiteli. Zavoláme na některé číslo v něm uložené. Prázdné peněženky nám zůstávají, pokud ovšem obsahují doklad, tak majitele dohledáme,“ vyjádřila se tajemnice bystřického úřadu Eva Špatková. Ztracený občanský průkaz naopak putuje na oddělení evidence obyvatel, které s majitelem zahájí správní řízení. „Lidé se na úřadě ptají, jsou na to zvyklí. Ale ne vždy máme odevzdanou zrovna tu věc, kterou postrádají,“ dodala ještě Špatková.

To skladovací prostor Městského úřadu v Novém Městě na Moravě letos plní mobilní telefony a peněženky. Ztracené předměty tam ale nezůstávají dlouho. „V loňském roce bylo zaevidováno 23 nálezů, všechny byly vydány majitelům. Lidé, kteří ztratí věc, jsou zvyklí a ptají se, zda nebyla náhodou nalezena. Tedy je obecně dobré povědomí o tom, že ztráty a nálezy řeší obecní úřady,“ konstatoval tajemník novoměstského úřadu Petr Hanych.

Nepředané nefunkční a nepoužitelné předměty po třech letech likvidují fyzicky, nebo se je snaží prodat formou inzerce a dražeb. Případně mohou být podle Hanycha využity v hospodářství města nebo nějaké zájmové organizace, pokud o věc projeví zájem. (zlp)