Výstavu pro milovníky veteránů byli jistě potěšeni, neboť shlédli známé značky jako Java, Ogar či Stadion, které se svého času vyváželi do více než 190 států celého světa.

V rámci oslav baroka a tři sta let od vysvěcení poutního kostela na Zelené hoře se na Zámku uskuteční i Večerní prohlídky.
Masopustní veselí i setkání se Santinim, Zámek Žďár funguje i v zimě

Výstavu realizoval pan Šika ve spolupráci s Želivským klášterem. První prohlídky budou spuštěny od úterý 15. února vždy po předchozí domluvě s návštěvnickým centrem Želiv.