Ve středu 4. října se uskuteční kampaň Koláč pro hospic. Můžete nám tuto sbírkovou akci představit?
Koláč pro hospic je sbírkovou kampaní, která v naší Charitě probíhá již od roku 2013. Nápad uspořádat kampaň na podporu hospicové péče vznikl však mnohem dříve v Oblastní charitě Rajhrad. Odtud se postupně rozšířil do Charit Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Smyslem kampaně je jednak propagovat službu Domácí hospicové péče, protože chceme, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, aby ji případně mohli využít nebo doporučit někomu, kdo ji aktuálně potřebuje. Zároveň chceme také zajistit finanční prostředky na provoz této služby. To znamená, že v tento den budeme jednak informovat o Domácí hospicové péči a současně nabízet a prodávat koláčky. A ten, kdo si koláče zakoupí, podpoří dobrou věc – naši Domácí hospicovou péči.

Koláč pro hospic podpoří zajištění služby pro pacienty Domácí hospicové péče. Co všechno tato služba poskytuje?
Domácí hospicová péče je zaměřena na péči o lidi, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, lidem umírajícím a jejich pečujícím, kteří se rozhodli o své blízké postarat až do jejich smrti. Jedná se o komplex služeb. Součástí je zdravotní služba, která je složena jednak ze služby lékařské, kdy často řešíme léčbu bolesti, dále poskytujeme odbornou zdravotní péči prostřednictvím našich zdravotních sester na základě indikace lékaře. Další složkou je služba sociální, kdy naši pracovníci pomáhají například s hygienou našich pacientů, podáním stravy, s dohledem, kdy si pečující potřebuje něco vyřídit nebo si odpočinout. Máme v týmu i sociálního pracovníka, který poskytuje poradenství, je schopen pomoci se zajištěním sociální dávky apodobně. Také jsme schopni zprostředkovat psychologickou pomoc či pomoc duchovní. Po úmrtí pacienta jsme připraveni poskytnout péči pozůstalým. Hojně využívána je i půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Kolik koláčů hodláte v rámci kampaně prodat?
Rádi bychom v letošním roce prodali 1 300 koláčů. Cena koláče je nastavena na 20 a 30 korun dle velikosti koláče. Samozřejmě pokud bude chtít někdo přispět více, budeme rádi.

Jak se změnila kampaň za těch pět let, kdy ji v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou pořádáte?
V minulých letech jsme se zaměřovali především na propagaci služby, proto se kampaně účastnily pracovnice naší Domácí hospicové péče, aby mohly podat co nejpřesnější informace o samotné službě. Propagace služby probíhala v průběhu let ve Žďáře nad Sázavou, Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem. Na náměstí jsme měli vždy stánek. Kolemjdoucí byli informováni o Domácí hospicové péči a zároveň si mohli zakoupit koláče.

Plánujete pro letošní pátý ročník nějakou inovaci této kampaně?
Pro letošek se budeme snažit zaměřit kampaň více fundraisingově, to znamená, že chceme s osvětou získat i větší finanční podporu pro naši hospicovou péči. Do akce se zapojí větší počet dobrovolníků a také navýšíme počet koláčů, které budeme nabízet. Stabilní stánek bude u žďárské Vesny od 9 do 14 hodin. Obyvatelé Žďáru budou moci naše skupinky potkat na nejvíce frekventovaných místech. Počítáme se skupinkou u Polikliniky, na náměstí, na nádraží. Nově jsme požádali i některé firmy a úřady o zapojení do kampaně a navrhli jim, že bychom koláče nabídli jejich zaměstnancům. Velmi milý byl jejich nadšený souhlas a zájem, který o tuto akci projevili.

Paní ředitelko, máte nějaký vzkaz pro ty, kteří se do kampaně jakkoliv zapojí, ať již nákupem či pomocí při organizaci?
Ráda bych využila této příležitosti a pozvala obyvatele Žďáru, aby si přišli do našeho stánku pro informace a zároveň podpořit naši hospicovou službu koupí koláče, na kterém si jistě i pochutnají. Zároveň moc děkuji všem organizátorům akce Koláč pro hospic, všem zapojeným dobrovolníkům, firmám, které dodaly koláče, a spolupracujícím úřadům a firmám, které nám umožní nabídnout koláče jejich zaměstnancům.

Lenka Šustrová