„Obec o svých kvalitách přesvědčuje konkrétními aktivitami směřujícími ke zlepšení kvality života v obci. Prezentace obce v rámci soutěže Vesnice roku měla stále vzestupnou tendenci," zdůvodnil rozhodnutí Radek Menčík, předseda hodnotící komise a starosta obce Domamil.

Podle starosty Jam Jiřího Šikla se jen těžko dá vyjádřit jedinou větou, co přesně komisi v obci o 566 obyvatelích upoutalo natolik, že se stala Vesnicí Vysočiny 2013.

„Asi je to charisma obce, to se nedá vysvětlit, někde se člověk cítí dobře a nedokáže ani přesně vysvětlit proč," řekl s úsměvem starosta s tím, že z titulu Vesnice Vysočiny 2013 mají velikou radost.

Živá obec

„Ale pokud bych to měl více přiblížit, tak ocenění je za všechno, co se ve vesnici děje bohatá spolková činnost, spolupráce mezi spolky navzájem, spolky a obcí, zemědělským družstvem nebo farností. Dalo by se tedy říct, že ocenění je za snahu všech udělat obec živou," přiblížil Jiří Šikl s tím, že loni se například v obci uskutečnilo čtyřicet akcí.

Jámy se do krajské soutěže přihlásily podruhé, loni se jim hned napoprvé podařilo získat diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce, letos už příčku nejvyšší a postup do celostátního kola soutěže Vesnice roku. „Je to pro nás závazek, protože teď už nereprezentujeme jen sami za sebe, ale za celou Vysočinu, a doufáme, že se nám to podaří co nejlépe," poznamenal Jiří Šikl.

Slavnostní předání titulu, který je spojen rovněž s finanční odměnou, se v Jamách uskuteční 20. srpna. „Krajská odměna ve výši sto tisíc korun pokryje náklady na vyhlášení a předání, z ministerstva pro místní rozvoj bychom měli obdržet půl milionu korun. Na co je použijeme, ještě není jasné, ale hodit se budou. Chystáme se budovat sportovní areál, rodinnou zástavbu, připravujeme další větev kanalizace i čističku," doplnil Šikl.

---------------

Výsledky soutěže Vesnice roku 2013

Zlatá stuha krajský vítěz a držitel krajského ocenění VESNICE VYSOČINY: Jámy, okres Žďár nad Sázavou

Modrá stuha za společenský život: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou

Bílá stuha za činnost mládeže: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Dlouhé, okres Žďár nad Sázavou

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Čáslavice, okres Třebíč

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Martínkov, okres Třebíč

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova: Milasín, okres Žďár nad Sázavou

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Hodice, okres Jihlava

Diplom za činnost divadelního souboru: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Diplom za podporu využívání volného času: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

Diplom za zapojení všech složek obce do veřejného života: Kožichovice, okres Třebíč

Diplom za příkladný rozvoj obce: Jiřice, okres Pelhřimov

Diplom za společenský život: Želetava, okres Třebíč

Čestné uznání za mezinárodní spolupráci: Bory, okres Žďár nad Sázavou

Čestné uznání za příkladnou péči o kulturní dědictví: Myslibořice, okres Třebíč

Zdroj: www.kr-vysocina.cz